Διακρίσεις Εταιρίας

  • col 0008 11 2

 

«Στέλεχος Ανταλλακτικών της χρονιάς»

1Η θέση: 1996
2Η θέση: 2000, 2003
3Η θέση: 2008

«Τεχνίτης Φανοποιείου της χρονιάς»

1Η θέση: 2002, 2008
2Η θέση: 2001

«Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών της χρονιάς»

1Η θέση: 2008

«Τεχνικός Σύμβουλος της χρονιάς»

3Η θέση: 2002
4Η θέση: 2008

TSM (Toyota Customer Service Management)

Χάλκινο Βραβείο : 2009/2010

Εξαιρετική Επίδοση στις Υπηρεσίες After Sales

2015